Forlaget Valmuen

Forlaget Valmuen er et specialforlag for litteratur inden for ledelse og HRM. Forlaget er grundlagt i 1985 og har i de forløbne år udgivet ca. 20 bøger. Blandt de udgivne bøger kan nævnes:

Henrik Holt Larsen: Human Resource Management: Licence to work. Arbejdslivets tryllestøv eller håndjern?

Bogen analyserer samspillet mellem person, job, leder og virksomhed. Bogen kortlægger på lettilgængelig måde aktuelle HRM-udfordringer på basis af international forskning og dansk praksis. Bogen er den største danske, samlede præsentation af HRM-området i teori og praksis. (læs mere)

Pris: Kr. 495,00 inkl. moms
Bestil

Edgar H. Schein: Organisationskultur og ledelse

Denne banebrydende bog analyserer, hvordan kultur formes og udvikles. Den beskriver kulturens gennemslagskraft på de forskellige stadier af organisationens liv og analyserer det dynamiske samspil mellem informationsteknologi og kultur.

Pris: Kr. 375,00 inkl. moms
Bestil

Henrik Holt Larsen: Lederudvikling på jobbet: Der er fremtid i erfaringer

Bogen er et opgør med traditi-onel lederudvikling. Den viser, at det ofte er ineffektivt at trække mennesker væk fra jobbet og på et kursus lære dem om jobbet. Bogen viser, at læring på jobbet ofte er den bedste måde at skabe lederud-vikling på, og dokumenterer dette ved 7 konkrete cases.

Pris: Kr. 297,00 inkl. moms
Bestil

Peter Larsson: Ledere lærer ledere at lære: Action learning, samspil og lederudvikling

Bogen beskriver fem leder-udviklingsprogrammer, der alle hviler på action learning, dvs. erfaringsbaserede lære-processer i virksomheden. På baggrund af disse eksempler diskuteres topledelsens og øvrige linjechefers muligheder for udvikling af ledere på lavere niveauer.

Pris: Kr. 200,00 inkl. moms
Bestil

Knut Jorem (red.): Ledere i utakt: Disharmoni mellem leder og virksomhed

Det kan være svært at holde takten for leder og virksom-hed. Når der opstår disharmo-ni, er det ofte lederen, der får skylden. Denne bog analyserer disharmoni mellem leder og organisation. Den gør ikke lederen til syndebuk, men byder på forfriskende løsnings-muligheder og eksempler.

Pris: Kr. 200,00 inkl. moms
Bestil

Henrik Holt Larsen: Ej blot til lyst: Seksuel chikane i arbejdslivet

Bogen er det første danske originalbidrag til afdækning af den seksuelle chikanes natur, baggrund og konsekvenser. Den rummer både en teoretisk perspektivering og en konkret undersøgelse af den seksuelle chikanes udbredelse på dan-ske arbejdspladser.

Pris: Kr. 200,00 inkl. moms
Bestil