Udvalgte publikationer

Tilbage

Udvalgte publikationer hvor Henrik Holt Larsen enten er forfatter eller medforfatter.

 • Larsen, H. H. og Lund, R. Samarbejde og job under forandring. København: Nyt fra Samfundsvidenskaberne. 1978
 • Larsen, H. H., Junge-Jensen, F., Lund, R. & Dreisler, P. Samarbejde og indflydelse i danske virksomheder. København: Nyt fra Samfundsvidenskaberne. 1980
 • Larsen, H.H., Brewster, C. og Rogaczewska, A.P. Integration and assignment in HRM: The effects of geography and time. Paper præsenteret ved årsmødet i Academy of Management, Honolulu. 2005
 • Larsen, H. H., Nielsen, J. og Helmersen, T. Medarbejdersamtaler: Nøglen til personaleudvikling, 2. udg. København: Teknisk Forlag. 1995
 • Larsen, H. H. Noget for noget: Rekruttering og fastholdelse af unge højtuddannede. København: Berlingske Annoncecenter. 2001
 • Larsen, H.H. (red.). Human Resource Management i modlys – spydspidser og dilemmaer. Dansk Management Forum og Handelshøjskolen i København. 2001
 • Larsen, H.H. og Svabo, C. (red.). Fra kursus til kompetenceudvikling på jobbet. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 2002
 • Larsen, H. H. og Thisted, L. N. KarriereUdvikling. Dansk Management Forum og Handelshøjskolen i København. 1997
 • Larsen, H. H. Ej blot til lyst: Seksuel chikane i arbejdslivet. København: Forlaget Valmuen. 1988
 • Larsen, H.H. Human Resource Management - et sceneskift i forståelsen af arbejdslivets mennesker?. I: Kløcker-Larsen, L., Born, A. og Borum, F. (red.). Forskning og identitet. IOA Årbog 1996. København, Nyt fra Samfundsvidenskaberne. 1996
 • Larsen, H.H. Towards an interactive career model. Dualities in the relations between individuals and organizations. Vol. 1-2. København, Handelshøjskolen i København. 1998
 • Larsen, H.H. (red.) Human Resource Management i modlys – spydspidser og dilemmaer. Dansk Management Forum og Handelshøjskolen i København. 2001