Henrik Holt Larsen

Primære forskningsområder

Henrik Holt Larsen er professor, dr.merc. ved Institut for Organisation og Arbejdssociologi, Copenhagen Business School (CBS). hhl.ioa@cbs.dk
Hans fagområde er udvikling af arbejdslivets menneskelige ressourcer, specielt strategisk og international HRM (Human Resource Management), karriere-/talentudvikling, kompetenceudvikling, medarbejdersamtaler mv.

Han er forfatter eller medforfatter til ca. 40 bøger samt mere end 300 danske og udenlandske artikler og kapitler om HRM. Han var med til at etablere HRM-området ved CBS, bl.a. med en cand.merc.-linje i 1992, hvilket var få år efter, at fagområdet var blevet introduceret internationalt. 

Han deltager i flere internationale forsknings- projekter vedr. HRM, bl.a. det såkaldte Cranet-projekt, som kortlægger HRM-strategi og -praksis i mere end 40 lande. Endvidere deltager han i et EU-finansieret Leonardo-projekt om ledelsesudvikling.

Han er næstformand i NOCA (Network of Corporate Academies), som fremmer strategisk kompetence- udvikling i private og offentlige virksomheder og styrker disses samspil med forskningsverdenen. Er tillige medlem af erhvervsPhD-udvalget, som bevilger midler til de PhD-forløb, hvor kandidaten er ansat i en virksomhed, men samtidig indskrevet som PhD-studerende ved en forskningsinstitution.

Han medvirker i udviklingsprojekter og som konsu- lent for inden- og udenlandske virksomheder og er en flittigt anvendt foredragsholder ved konferencer mv. Ca. 50 gange pr. år interviewes han til dag- og fagblade, radio og TV eller får optaget egne artikler og kronikker. Dette er i overensstemmelse med udviklingskontrakten for Copenhagen Business School (og den nye universitetslov), der foruden forskning og undervisning netop også betoner formidling, partnerskab med private og offentlige virksomheder samt internationalisering.

Han underviser hyppigt på udenlandske universiteter og ved internationale konferencer. Han har boet i udlandet (Belgien, USA og New Zealand) i ca. 5 år, heraf tre år som gæsteforsker-/lærer ved universiteter.

Seneste artikler:

Berlingske Tidende, 17. august 2005
Ledelse er at kunne tanke i luften…

Berlingske Tidende, 10. august 2005
Et kritisk syn på det kritiske i ledelse


Blå bog

Udvalgte publikationer