Henrik Holt Larsen
Forlaget Valmuen
CHRM
Henrik Holt Larsen er professor, dr.merc. ved Institut for Organi- sation og Arbejdssociologi, Copen- hagen Business School (CBS) Forlaget Valmuen er grundlagt i 1985 og har igennem årene udgivet bøger inden for ledelse, organisa- tionsteori og HRM (Human Resource Management)

CHRM Center for Human Resource Management er en videnvirksom- hed, der indgår i udviklingsprojekter i private og offentlige virksom- heder. CHRM er grundlagt i 1995